synergia
system do
sortami / odzieżą roboczą
o systemie
kartoteki
raporty
asortyment
struktura

chcesz dowiedzieć się więcej?

skontaktuj się z nami

sorty
zarządzania
/ środkami higieny osobistej

system informatyczny synergia sorty

System informatyczny Synergia SORTY przeznaczony jest dla firm wszystkich branż, które m.in. wydają odzież roboczą, odzież ochronną, środki czystości i ewidencjonują wyposażenie pracowników w środki trwałe nisko kosztowe. Program prowadzi gospodarkę magazynową, terminowość wydań i zwrotów.

Aplikacja jest przydatna dla firm użytkowników odzieży roboczej, jak i dla firm obsługujących swoich klientów w zakresie odzieży roboczej. Duży wybór raportów (Planowane Wydania Sortów, Zapotrzebowanie Sortów, sorty wydane, sorty na magazynie, z podziałem na pracowników, itp.) podnosi znacznie użyteczność programu.

KARTOTEKI PRACOWNIKÓW

System umożliwia ewidencje kartotek pracowników w zakresie m.in. takim jak:

 • Imię i nazwisko
 • Identyfikator pracownika
 • Jednostka organizacyjna
 • Informacja o cechach fizycznych (np. wzrost, kołnierzyk, klatka)
 • Status pracownika (aktywny/nie aktywny)

Określenie sposobu przydziału asortymentu, na przykład:

 • Przydział na zasadzie wskazania grupy wyposażenia
 • Przydział na podstawie karty limitowej
 • Przydział asortymentu do zużycia
 • Przydział odzieży dyżurnej
 • Przydział środków higieny osobistej
 • Lista wydanego wyposażenia/asortymentu

Każdy pracownik posiada swoje konto w systemie. Kartoteka zawiera szczegółowe informacje, przydział do grupy, a także asortyment wydany dla danego pracownika, z którego można generowac kartę limitową.

GENEROWANIE RAPORTÓW

Aplikacja umożliwia generowanie raportów w formacie plików pdf i xls. Kryteria raportów umożliwiają wskazanie dowolnego poziomu struktury organizacyjnej oraz wprowadzenie ograniczenia w stosunku do zakresu raportowanych danych adekwatnego do posiadanych uprawnień.

 • Rozdzielnik wyposażenia/asortymentu

  prezentuje szczegółowy wykaz odzieży jaka jest przewidziana do wydania pracownikom w określonych ramach czasowych
 • Plan zakupowy

  formułuje potrzeby zakupowe w założonym okresie czasowym na podstawie danych z kartotek
 • Wydany asortyment.

  Przedstawia szczegółowy wykaz odzieży jaka była wydana pracownikom w przeszłości.
 • Automatyczne wysyłanie

  Aplikacja umożliwia wysyłanie powiadomień w formie wiadomości email zawierających informację o kończących się czasookresach dla przydzielonego asortymentu.

ASORTYMENT

System pozwala na łatwą ewidencję asortymentu. Każdy asortyment ma określony unikalny kod oraz nazwę. Aplikacja pozwala dodawać, edytować lub w razie potrzeby, usuwać dany

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

System prezentuje zestawienie działów, oddziałów i pododdziałów z przedstawieniem liczby pracowników.

TECHNOLOGIE

System składa się z trzech elementów podstawowych: serwera bazy danych, serwera aplikacji oraz stacji roboczej (końcowej). System został zaprojektowany w ramach architektury tzw. „cienkiego klienta” i umożliwia wejście do systemu poprzez przeglądarkę internetową. Projekt został stworzony w oparciu o języki: PHP (Back-end, zarządzanie danymi, serwowanie ich do klienta poprzez WebService), oraz JavaScript (Front-end, wyświetlanie aplikacji, interfejs oraz obsługa danych po stronie klienta). Do wytworzenia oprogramowania użyto następujących bibliotek (wszystkie posiadające bezpłatną licencję wolnego oprogramowania do zastosowań komercyjnych):

telefon +48 89 612 09 23
e-mail kontakt@wamasoft.pl
adres 10-683 Olsztyn, ul. Trylińskiego 10